Author Archives: Miếng dán giảm đau

Những món ăn vặt mà khi nhắc lại ai cũng bồi hồi, xúc động

Để rồi chiều hôm sau lại thấp tha thấp thỏm ngóng ra cổng, hoặc chạy hẳn ra đường vừa chơi dưới hàng rào vừa ngó cuối đường hướng mẹ đi về, cái cảm giác đợi mẹ đi chợ về ngày nào cũng hồi hộp như nhau,… Tuổi thơ luôn có những dư âm đi theo […]